Telefoniraj

Home » Usavršavanje » RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA SUSTAVA ZA E – UČENJE

RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA SUSTAVA ZA E – UČENJE

Pošto je jedan od glavnih ciljeva projekta „Fit4work“ stvaranje mogućnosti za učenje na daljinu, proveden je postupak javne nabave sa svrhom pronalaska partnera koji će obaviti uslugu razvoja i implementacije sustava za e-učenje koji se sastoji od korisničkog sučelja za učenike (polaznike), korisničkog sučelja za nastavnike (predavače i mentore), korisničkog sučelja za upravljanje sadržajem uključivši i start -up podršku.

Na objavljeni javni poziv pristigle su dvije ponude: prva od tvrtke „Manas“ iz Splita a druga od tvrtke „Gauss“ iz Vukovara.

Nakon otvaranja, pregleda i ocjene ponuda odabrana je ponuda tvrtke „Gauss“  sa sjedištem u ulici J.J. Strossmayera, Vukovar  te je dana 11. ožujka 2019. godine potpisan Ugovor.

 

Comments are closed.