Telefoniraj

Home » MEKE VJEŠTINE (ASERTIVNO KOMUNICIRANJE, TIMSKI RAD..) » MEKE VJEŠTINE (ASERTIVNO KOMUNICIRANJE, TIMSKI RAD…

MEKE VJEŠTINE (ASERTIVNO KOMUNICIRANJE, TIMSKI RAD…

Predavač: Nataša Stefanovski
Održano : 27.12. 2018. – drugi dio

U sklopu planiranih stručnih usavršavanja predavača – mentora, 28. 06. 2018.
Nataša Stefanovski je održala drugi dio radionice iz područja:
„Meke vještine (asertivno komuniciranje, timski rad…)
Radionica je održana u učionici Turističko-ugostiteljske škole Split uz sudjelovanje,
kako predavača/mentora iz same škole, tako i mentora uz redova partnera.

Comments are closed.