Telefoniraj

Home » Usavršavanje » NOVE METODE POUČAVANJA

NOVE METODE POUČAVANJA

Predavač: doc. dr. sc. Ines Blažević

Održano: 6. i 7. 12. 2018.

 

Sadržaj: Tijekom stručnog usavršavanja sudionici su bili upoznati i sudjelovali su u različitim vrstama aktivnosti koji se odnose na nove metode poučavanja kao i različite oblike rada. Sve aktivnosti su usmjerene na aktivno učenje učenika u odgojno-obrazovnom procesu.

U sklopu planiranih stručnih usavršavanja predavača – mentora, tijekom dva dana        6-7. 12. 2018. doc. dr. sc. Ines Blažević s Filozofskog fakulteta u Splitu održala je stručno usavršavanje u ukupnom trajanju od 16 sati iz područja novih metoda poučavanja.

Radionica je održana u učionici i u kino dvorani Turističko-ugostiteljske škole Split uz sudjelovanje predavača/mentora.

U prilogu se nalaze materijali koji su se koristili na radionici  te fotografije sa same radionice.

 

IB Nove metode poucavanja 2

materijal

Comments are closed.