Telefoniraj

Home » Usavršavanje » Usavršavanje

Usavršavanje

STRUČNO USAVRŠAVANJE PREDAVAČA I MENTORA ANGAŽIRANIH NA PROVEDBI PROJEKTA „FIT4WORK“

 

Na projektu „Fit4work“ ukupno je angažirano 13 djelatnika Turističko-ugostiteljske škole   Split te 5 djelatnika iz redova partnera: Njihova zadaća je da se, kao predavači i mentori, brinu o provedbi programa prema planu i programu što će u konačnici rezultirati ostvarenjem cilja – osposobljavanjem polaznika za rad u turizmu i ugostiteljstvu.

Da bi se taj zadatak kvalitetno izvršio potrebno je provesti i  stručno usavršavanje predavača i mentora u onim područjima za koja je procijenjeno da su od osobite važnosti, kako za predavače i mentore, tako i za usvajanje znanja i vještina od strane polaznika.

Okvirna područja  stručnog  usavršavanje su:

  • Osnovne andragoške vještine
  • Nove metode poučavanja
  • Nove metode poučavanja i pedagoške-psihološke vještine potrebne za podučavanje na radu
  • Meke vještine (asertivno komuniciranje, timski rad….)
  • Potrebe invalidnih i nezaposlenih osoba i njihovo uključivanje u svijet rada
  • Metodologija izrade programa osposobljavanja/usavršavanja – ishodi učenja
  • Digitalna pismenost za e-učenje
  • Organizirano studijsko putovanje dobre prakse

 

Uz stručnjake, vanjske suradnike, predavanja vezana za stručno usavršavanje predavača i mentora  održati će i članovi tima Ivo Bilić i Nataša Stefanovski.

Predviđeno je da prvu radionicu održi Ivo Bilić 26.06.2018. a nataša Stefanovski 28.6.2018.

Tijekom srpnja i kolovoza, zbog turističke sezone i kolektivnog godišnje odmora, stručna usavršavanja se neće održavati i njihov nastavak je predviđen za početak rujna.

Prilozi:

Bloomova_taksonomija-ishodi

USAVRŠAVANJA NASTAVNICI I MENTORI

Zadatak 1

Zadatak 2

Zadatak 3

Zadatak 3-pojedinačno

Comments are closed.