Telefoniraj

Home » Usavršavanje » POČETAK OSPOSOBLJAVANJA ODABRANIH KANDIDATA

POČETAK OSPOSOBLJAVANJA ODABRANIH KANDIDATA

Po završetku upoznavanja sa kandidatima, njihovom selekcijom i odabirom (prema sklonostima i sposobnostima) 23.3.2019.  započelo je osposobljavanje prema donesenim planovima i programima u skladu sa utvrđenim hodogramom.

Polaznici su podijeljeni u pet skupina (pomoćni kuhar s pripremanjem jednostavnih jela na buffet stol, pomoćni konobar u pansionskom načinu posluživanja, barmen/barista, pansionski slastičar i hotelski concierge za  osobe sa invaliditetom.

Polaznici su tijekom perioda od 23.3.2019. do 17.4.2019. odslušali planiranu nastavu u trajanju (prema prosjeku) od 40 sati te sudjelovali u praktičnom radu u praktikumima Turističko-ugostiteljske škole u trajanju (prema prosjeku) od 80 sati. Na taj način su polaznici ispunili preduvjete da nastave osposobljavanje u objektima partnera: U hotelu „Cornaro“ i hotelu „Alga“ Tučepi.

U prilogu se nalaze materijali sa teoretskog dijela nastave kao i materijali sa praktičnog dijela koji se odvijao u prostorijama Turističko-ugostiteljske škole Split.

Osposobljavanje pansionski slastičar u TUŠ

Osposobljavanje pomoćni konobar TUŠ

Osposobljavanje barmen/barista TUŠ

Osposobljavanje pomoćni kuhar TUŠ

Osposobljavanje hotelski concierge za osobe s invaliditetom

 

Comments are closed.